De Stichting Heemtuin en Natuur-Centrum Hengelo is op 23 augustus 2013 opgericht met als statutair doel mensen van alle leeftijden in en om Hengelo de natuur dichtbij hen te laten beleven.  Betrokkenheid bij de natuur en het duurzaam handelen vinden we belangrijk en willen we stimuleren. De gemeente Hengelo en de plaatselijke afdeling van het IVN waren de initiatiefnemers.

Als eerste is daarom hard gewerkt aan het realiseren van de Heemtuin en het Beleefbos. De nieuwe locatie aan de Van Alphenstraat in het Weusthagpark  is ingericht en de voormalige locatie aan de Landmansweg opgeheven.

Dit Weusthagpark, als groene long, ligt aan de noordkant van Hengelo en is inmiddels een volwaardig landschapspark te noemen. Het park bestaat met name uit openbare groene ruimte, doorsneden door beken, verbonden met de omgeving door (wandel)routes en groene zones.  Voor de ontwikkeling van het Weusthag tot een landschapspark zijn vier thema’s leidend: natuur, cultuur, educatie en sport. De Heemtuin en straks een Natuur-Centrum zijn daar dan een belangrijk onderdeel van.  23 april 2016 was een belangrijke dag: de Heemtuin Weusthag en het Beleefbos  Weusthag werden officieel geopend.

Het Natuur- en Educatie  Centrum Weusthag zal, in combinatie met de Heemtuin en het Beleefbos Weusthag,  fungeren als kenniscentrum waar groene en duurzame organisaties kennis kunnen brengen en delen met geïnteresseerde partijen zoals scholieren, particuliere bezoekers, overheden, de private sector en andere groene c.q. duurzame organisaties. Lees hierover meer in het visiedocument .

U bent van harte uitgenodigd de Heemtuin en het Beleefbos te bezoeken.  De diversiteit aan natuur zal u verbazen.

Meer informatie over de Stichting vindt u in onderstaande links: