Natuur- en Educatie Centrum 

In de huidige tijd is steeds meer behoefte aan neutrale en vooral betrouwbare kennis op het gebied van natuur en duurzaamheid.

Tijdens de herinrichting van het park, heeft de gemeente Hengelo in het bestemmingsplan nadrukkelijk een locatie opgenomen die is bedoeld een Natuur- en Educatie Centrum. De locatie is op de grens van de Heemtuin en het Beleefbos.

De Stichting Heemtuin en Natuur Centrum Hengelo (SHNCH) is opgericht om de taak natuureducatie op zich te nemen,  samen met andere groene partijen,  met name het IVN.  Dit landelijke Instituut Voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN) beschikt over gedegen en betrouwbaar lesmateriaal op het gebied van natuureducatie.  Het Weusthagpark in Hengelo biedt met haar grote biodiversiteit en heemtuin een geschikte locatie voor het beleven van natuur in de praktijk. Diverse partijen zoals VSO ‘t Korhoen, BSO Buiten Zijn en het project  “Gezond Ett’n ut en om Hengel”  zijn inmiddels actief in Heemtuin en Beleefbos. Maandelijks zorgt de werkgroep Landschapsonderhoud Weusthag (WLOW) voor diverse groenwerkzaamheden in het Weusthagpark.

De Stichting heeft haar visie, doelstellingen en plan van eisen geformuleerd. De middelen voor de bouw van het centrum van het Natuurcentrum Weusthag zullen naast zelfwerkzaamheid moeten worden gevonden bij charitatieve instellingen, het bedrijfsleven en overheid. In het kader van het Ambitieplan Weusthag is een gemeentelijke bijdrage van 25.000 euro toegezegd. Het schetsontwerp is gemaakt door StudioDAT. De constructieberekening en raming van de bouwkosten zijn gemaakt door Olde Hanter Bouwconstructies. 

De Stichting heeft inmiddels (medio 2022) grotendeels de middelen (financieel of in-natura) om de  bouw van het Natuurcentrum Weusthag te kunnen realiseren en heeft de omgevingsvergunning bij de gemeente aangevraagd. Na de gebruikelijke 6 weken ter inzage legging is deze vergunning medio half september verleend en kan met de bouw worden gestart. Belangrijke financiële bijdragen zijn verkregen van o.a. RABO-Bank Centraal Twente, Stichting Groener Hengelo, Twentse Noabersfonds, Willem Willink Fonds, Lokaal Fonds Hengelo en Lions Club Hengelo. Via de Stichting Slinger Hengelo zijn donaties in natura verkregen en is door Mariska van Doorn van Schrijvenderwijs een leuk informatief artikel over de achtergronden van de Heemtuin/Beleefbos  geschreven: Educatiecentrum verbindt natuur en samenleving.