Natuurcentrum Weusthag

In de huidige tijd is steeds meer behoefte aan neutrale en vooral betrouwbare kennis op het gebied van natuur en duurzaamheid.

Tijdens de herinrichting van het park, heeft de gemeente Hengelo in het bestemmingsplan nadrukkelijk een locatie opgenomen die is bedoeld een Natuur- en Educatie Centrum. De locatie is op de grens van de Heemtuin en het Beleefbos.

De Stichting Heemtuin en Natuur Centrum Hengelo (SHNCH) is opgericht om de taak natuureducatie op zich te nemen,  samen met andere groene partijen,  met name het IVN.  Dit landelijke Instituut Voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN) beschikt over gedegen en betrouwbaar lesmateriaal op het gebied van natuureducatie.  Het Weusthagpark in Hengelo biedt met haar grote biodiversiteit en heemtuin een geschikte locatie voor het beleven van natuur in de praktijk. Diverse partijen zoals VSO ‘t Korhoen en het project  “Gezond Ett’n in en um Hengel”  zijn inmiddels actief in Heemtuin en Beleefbos. Maandelijks zorgt de werkgroep Landschapsonderhoud Weusthag (WLOW) voor diverse groenwerkzaamheden in het Weusthagpark.

De Stichting heeft haar visie, doelstellingen en plan van eisen geformuleerd. De middelen voor de bouw van het centrum van het Natuurcentrum Weusthag zullen naast zelfwerkzaamheid moeten worden gevonden bij charitatieve instellingen, het bedrijfsleven en overheid. In het kader van het Ambitieplan Weusthag is een gemeentelijke bijdrage van 25.000 euro toegezegd. Het schetsontwerp is gemaakt door StudioDAT. De constructieberekening is gemaakt door Olde Hanter Bouwconstructies. 

De Stichting heeft voor de  bouw van het Natuurcentrum Weusthag een omgevingsvergunning van de gemeente gekregen. Belangrijke financiële bijdragen zijn verkregen van o.a. gemeente Hengelo, RABO-Bank Centraal Twente, Stichting Groener Hengelo, Twentse Noabersfonds, Willem Willink Fonds, Lokaal Fonds Hengelo en Lions Club Hengelo. Via de Stichting Slinger Hengelo zijn donaties in natura verkregen en is door Mariska van Doorn van Schrijvenderwijs een leuk informatief artikel over de achtergronden van de Heemtuin/Beleefbos  geschreven: Educatiecentrum verbindt natuur en samenleving.

Nadat de fundering van het gebouw begin maart 2023 gereed kwam zijn de voorbereidingen voor de opbouw gestart. Omdat we vele werkzaamheden met vrijwilligers willen gaan doen om de kosten te besparen hebben we de tijd genomen om de speciale bouwwijze ons eigen te maken. Wetende dat de bouwkosten zullen toenemen hebben we een speciale crowdfunding actie in het leven geroepen in samenwerking met de provincie Overijssel (www.initiatievensamenvoorelkaar.nl/hetdakmoeterop).

Deze crowdfundingactie is op 1 augustus j.l. geëindigd met een prachtig resultaat: € 23.539,–.

Nadat de bestelde bouwmaterialen zijn ontvangen hebben we half oktober de werkzaamheden hervat met het aanbrengen van de grondankers ter voorbereiding op het plaatsen van de wandpanelen en het benodigde frame.