Natuur- en Educatie Centrum 

In de huidige tijd is steeds meer behoefte aan neutrale en vooral betrouwbare kennis op het gebied van natuur en duurzaamheid.

Tijdens de herinrichting van het park, heeft de gemeente Hengelo in het bestemmingsplan nadrukkelijk een locatie opgenomen die is bedoeld een Natuur- en Educatie Centrum. De locatie is op de grens van de Heemtuin en het Beleefbos.

De Stichting Heemtuin en Natuur Centrum Hengelo (SHNCH) is opgericht om de taak natuureducatie op zich te nemen,  samen met andere groene partijen,  met name het IVN.  Dit landelijke Instituut Voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN) beschikt over gedegen en betrouwbaar lesmateriaal op het gebied van natuureducatie.  Het Weusthagpark in Hengelo biedt met haar grote biodiversiteit en heemtuin een geschikte locatie voor het beleven van natuur in de praktijk.

De Stichting heeft inmiddels haar visie, doelstellingen en plan van eisen geformuleerd. We hebben dit vertaald in een projectdocument Bouw Natuur- en Educatiecentrum Weusthag. De middelen voor de bouw van het centrum zullen naast zelfwerkzaamheid moeten worden gevonden bij charitatieve instellingen, het bedrijfsleven en overheid. In het kader van het Ambitieplan Weusthag is inmiddels een gemeentelijke bijdrage van 25.000 euro toegezegd. Het schetsontwerp is gemaakt door StudioDAT. De constructieberekening en raming van de bouwkosten zijn gemaakt door Olde Hanter Bouwconstructies. 

De Stichting zoekt momenteel ondersteuning en middelen (financieel of in-natura) om de  bouw van het Natuur en Educatie Centrum te kunnen realiseren. Bijvoorbeeld via de actie RABO Club Support van 5 t/m 25 oktober 2020, dat een bedrag van bijna 500 euro heeft opgeleverd. Via het Twentse Noabers Fonds is subsidie ontvangen voor het maken van een document over het hoe en waarom van het centrum en voor de organisatie van een Dag van het Gebouw op 4 september 2021.