Natuur- en Educatie Centrum 

In de huidige tijd is steeds meer behoefte aan neutrale en vooral betrouwbare kennis op het gebied van natuur en duurzaamheid.

Tijdens de herinrichting van het park, heeft de gemeente Hengelo in het bestemmingsplan nadrukkelijk een locatie opgenomen die is bedoeld een Natuur- en Educatie Centrum. De locatie is op de grens van de Heemtuin en het Beleefbos.

De Stichting Heemtuin en Natuur Centrum Hengelo (SHNCH) is opgericht om de taak natuureducatie op zich te nemen,  samen met andere groene partijen,  met name het IVN.  Dit landelijke Instituut Voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN) beschikt over gedegen en betrouwbaar lesmateriaal op het gebied van natuur-educatie.  Het Weusthagpark in Hengelo biedt met haar grote biodiversiteit en heemtuin een geschikte locatie voor het beleven van natuur in de praktijk.

De Stichting heeft inmiddels haar visie, doelstellingen en plan van eisen geformuleerd. We hebben dit document Bouw en Beheer Natuur- en Educatie Centrum  genoemd. De middelen voor de bouw van het Natuur- en Educatiecentrum zullen moeten worden gevonden bij charitatieve instellingen, het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen (o.a. bouw, natuurbeheer).

Er is inmiddels een schetsontwerp gemaakt door Studio DAT. We zijn heel blij met de creatieve inzet van Thijs Mulder de ontwerper van de schets.

De Stichting zoekt momenteel ondersteuning en middelen (financieel of in-natura) om de  bouw van het Natuur en Educatie Centrum te kunnen realiseren. Bijvoorbeeld via de actie RABO Club Support van 5 t/m 25 oktober 2020, dat een bedrag van 496,63 euro heeft opgeleverd.