De activiteiten in de Heemtuin en Beleefbos worden uitgevoerd door het IVN Hengelo

Als vaste activiteiten noemen we:

  • Open zondagen: van 1 mei tot en met eind augustus, telkens van 13.00 tot 16.00 uur.
  • Werken in de Heemtuin:  dinsdagochtend van 1/3-1/11; in het voor- en naseizoen op zaterdagochtend en in de zomermaanden op woensdagavond
  • Werken in het Beleefbos: gehele jaar door op dinsdagochtend
  • Voorlichting/schoolacties: 3 weken in de periodes mei/juni en september/oktober
  • Themabijeenkomsten: speciale bijeenkomsten gericht op een thema, zoals NL Doet (2e zaterdag maart), IVN-Slootjesdagen (2e zondag juni), Natuurwerkdag (1e zondag november)

             

Kijk verder in de kalender