Natuur- en Educatie Centrum 

In de huidige tijd is steeds meer behoefte aan neutrale en vooral betrouwbare kennis op het gebied van natuur en duurzaamheid.  Informatievoorziening was aanvankelijk een taak van de gemeente Hengelo maar deze heeft zich hieruit teruggetrokken.

Het landelijke Instituut Voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN) beschikt over gedegen en betrouwbaar lesmateriaal op het gebied van natuur-educatie.  Het Weusthagpark in Hengelo biedt met haar grote biodiversiteit en heemtuin een geschikte lokatie voor het beleven van natuur in de praktijk.

Tijdens de herinrichting van het park, heeft de gemeente Hengelo in het bestemmingsplan nadrukkelijk een locatie opgenomen die is bedoeld voor de bouw van een Natuur- en Educatie Centrum. Dit is gelegen op de grens van de Heemtuin en het Beleefbos.

De Stichting Heemtuin en Natuur Centrum Hengelo (SHNCH) is opgericht om de taak natuureducatie op zich te nemen,  samen met andere groene partijen,  met name het IVN. De gemeente Hengelo was een van de grondleggers van deze stichting.

De Stichting heeft inmiddels haar visie, doelstellingen en plan van eisen zorgvuldig geformuleerd. We hebben dit document Bouw en Beheer Natuur en Educatiecentrum genoemd. De middelen voor de bouw van het Natuur- en Educatie Centrum zullen moeten worden gevonden bij charitatieve instellingen, het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen (o.a. bouw, natuurbeheer).

De Stichting zoekt momenteel ondersteuning en middelen (financieel of in-natura) om de  bouw van het Natuur en Educatie Centrum te kunnen realiseren.